Symulacja i OLP

Oprogramowanie do symulacji i programowania offline (OLP) pozwala użytkownikowi zaprojektować, zaprogramować i debugować system robota przed fizycznym zainstalowaniem jakiegokolwiek sprzętu. W rezultacie te narzędzia programowe pomagają znacznie obniżyć koszty uruchomienia podczas instalacji systemu robota.

Kawasaki oferuje dwa narzędzia do symulacji i oprogramowania OLP:

 1. K-ROSET - oprogramowanie do symulacji robotów
 2. K-SPARC - Oprogramowanie do paletyzacji

OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI ROBOTA - K-ROSET

K-ROSET to oprogramowanie do symulacji robotów offline firmy Kawasaki. To narzędzie umożliwia użytkownikowi dodawanie modeli 3D robotów Kawasaki, urządzeń peryferyjnych, narzędzi robotów i detali do wirtualnego środowiska oraz budowanie wielorobotowych automatycznych komórek roboczych. Oprogramowanie emuluje procesy rzeczywistego kontrolera robota Kawasaki i umożliwia użytkownikowi interakcję z modelem robota 3D za pośrednictwem ekranów do nauki i układu przycisków. Użytkownik może zbudować pełną trójwymiarową reprezentację komórki roboczej, napisać kod robota specyficzny dla aplikacji, a następnie uruchomić kod robota, obserwując ruch i logikę robota na wygodnym ekranie laptopa.
K-ROSET ma kilka wbudowanych narzędzi, aby zmaksymalizować skuteczność symulacji, takich jak wykrywanie kolizji, analiza czasu cyklu i analiza pozycji instalacji. Funkcja wykrywania kolizji ostrzega użytkownika w przypadku kolizji obiektów podczas działania programu. Ponieważ symulacja jest przetwarzana przez wirtualny kontroler robota, narzędzie do analizy trajektorii i czasu cyklu daje bardzo dokładne wyniki. Użytkownik może wydrukować plik wideo z wirtualnej komórki roboczej 3D do wykorzystania w przeglądach projektów i prezentacjach sprzedażowych.

OPROGRAMOWANIE DO PALETYZACJI - K-SPARC

Zbudowany na platformie K-ROSET, K-SPARC to oprogramowanie do paletyzacji Kawasaki. To narzędzie prowadzi użytkownika przez proste kroki, aby zaprogramować pojedynczą komórkę roboczą do paletyzacji robota.
 • Wybierz robota z modeli serii R, Z, M.
 • Wybierz jeden z 12 dostępnych układów
 • Zdefiniuj parametry palety i przedmiotu obrabianego
 • Wybierz wzory i kolejność rozmieszczenia
 • Załaduj dane do wirtualnego robota, dotknij punktów odbioru i umieszczania
 • Kontroluj operację paletyzacji za pomocą panelu interfejsu
Od początku do końca użytkownik może uzyskać gotowy do załadowania program AS, który może być używany bezpośrednio w sterowniku robota. K-SPARC obsługuje zarówno paletyzację worków, jak i pudełek z ponad 100 wbudowanymi wzorami do wyboru. Oprócz pisania kodu robota AS, K-SPARC generuje również w pełni rozwinięte interfejsy użytkownika, które można bezpośrednio wdrożyć w produkcji.
 • Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Linkedin
 • e-mail